Linda är en W.O.D för tyngdlyfts-fantasterna inom Crossfit-världen. Inget springande, inget hoppande och inte massa krångel, utan bara tre basövningar.

Låt inte enkelheten i övningar lura dig... Det här är en brutal W.O.D som tar längre tid än du tänker.

Linda W.O.D
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 av nedanstående övningar:
- Deadlift
- Bench Press
- Clean

- Standardvikterna är:
Deadlift = 1,5 x Kroppsvikt
Bench Press = 1 x Kroppsvikt
Clean = 3/4 x Kroppsvikt

- För att förtydliga. W.O.D:en är alltså:
10 x Deadlift
10 x Bench Press
10 x Clean
9 x Deadlift
9 x Bench Press
O.s.v

Enjoy!

För att motivera varandra så ser vi gärna att ni kommenterar med er tid här, och med tiden kan vi förhoppningsvis skapa en topplista med tider.