Crossfit bygger till stor del på högintensiv och träning som om den utförs fel kan ge ovana utövare skador. En del i att minimera det och ge utövare en säker miljö är de olika crossfitutbildningar som finns.

Nivå 1:
Om du vill starta en box så behöver du genomgå detta steget. Det är ett krav att alla som driver en anläggning med Crossfit har genomgått denna kursen.

Kursen i sig är väldigt övergripande med allt från hur du håller i en klass, till olika rörelser.

Kursen är under två dagar och du genomgår ett test som du ska få godkänt på. Kursen ligger på 1000USD (sen anmälning 1200USD).

För att hitta kurser i Stockholm så besök Crossfits ofifciella hemsida här och välj "EU" i menyn till höger.

Nivå 2:
För dig som är seriös i ditt undervisande så kommer du med tiden antagligen att vilja röra dig uppåt i nivåerna och lära dig mer om rörelserna, programdesign etc.

Även nivå två är en 2 dagars-utbildning och har som krav att du har en godkänd nivå ett samt slutfört viss onlineutbildning.

Precis som nivå 1 så finns denna kurs att gå i Stockholm och du hittar kursdatum här, genom att välja "EU" i menyn till höger och söka upp Stockholm.

Nivå 3: Certifierad Crossfit Tränare

Att bli Certifierad Crossfit Tränare är inte en kurs utan snarare en utmärkelse eller ett betyg som du kan ansöka om när du utfört vissa krav från CrossFits sida (så som avklarat prov, X antal timmars träning av individer/grupper etc.)

Det ger din box en viss seriositet och visar att du som tränare håller en viss standard.

Nivå 4: Certifierad Crossfit Coach

När detta skrivs så är denna nivån ännu inte helt klar från CrossFits håll, men tanken är att detta inte är en kurs eller förutbestämda steg man ska ha genomgått - utan snarare en dag när man visar att man håller en viss standard som tränare och bedöms inom olika områden.